yolun başındayken gülünü seçmek

Yolun başındayken gülünü seçmek


Vaktiyle, görkemli bir malikanede ya
şayan, yaşlı, çok zengin bir adam varmış
.
Malikane, gözalıcı güzellikte güllerin yeti
ştiği bir bahçenin içinde yer alıyormuş
.
Bu ya
şlı zenginin evine, her hafta belli bir gün, orta yaşlı, tatlı dilli bir bohçacı kadın gelir ve yepyeni birbirinden güzel, pahalı kumaşlarını önce adama sonra çalışanlarına sunarmış
...
Bir gün yine Malikane’ye gelmi
ş kadın yeni kumaşlarıyla, bekleme salonuna almış
lar onu...
Ya
şlı, zengin ev sahibi biraz gecikince sıkılmış kadın ve duvarlardaasılı fotoğrafları incelemeye koyulmuş
.
Adam gelince “Beyim”demi
ş, “gençlik fotoğraflarınıza bakarken düşündüm de, çok ama çok yakışıklıymışsın. Mal mülk para desen, malum. Eee pek iyi de bir adamsın tanıdığ
ım kadarıyla, o zaman niye hiç evlenip aile kurmadın be beyim?”
Adam gülümsemi
ş ve “madem garibine gitti, anlatayım” demiş. “Ama önce gül bahçesine çık ve bahçemin en güzel ama en güzel gülünü getir,”demiş. “Ama kapıya giderken seç, eve geri dönerken değ
il!”
Kadın
şaşırarak “peki” demiş ve çıkmış
bahçeye...
O büyüleyici güllerin arasında ilerlerken bir türlü karar veremiyormu
ş. “Şu güzel, bu güzel, yok yok belki ileride daha güzeli vardır” diye... Fakat bir bakmış ki bahçe kapısına gelmiş ve duvar dibinde gölgede kalmış bir kaç çelimsiz gülden baş
ka gül yok?!
Ne yapsın dönerken seçemeyece
ği için ve o güller de güzel olmadığı için eli boş dönmüş
.
Adam “Hani en güzel gül?” diye sorunca anlatmı
ş
durumu...
Ya
şlı zengin demiş
ki:
”Anladın mı
şimdi benim tüm hayatım boyunca niye evlenemediğimi? Doyumsuz olmasaydın eğer daha güzeli, daha iyisi, bunun rengi, bunun dikeni diye... Ve sarılsaydın dört elle sevdiğini, beğendiğini hissettiğin o güzelim güllerden birine, ellerin bomboş olmazdı benim gibi yolun sonuna geldiğinde...”


William Hersey Davis

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !